BIDV Quang Trung 1-1 Mỹ Đình II: Ngậm ngùi chia điểm

Với thế trận ngang tài ngang sức, BIDV Quang Trung và Mỹ Đình II ngậm ngùi chia điểm trong ngày đầu ra quân.