Góc chiến thuật: Xây dựng đội bóng sân 7 với sơ đồ 2-3-1

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của từng vị trí thi đấu trong sơ đồ phổ biến 2-3-1.