HLV Đặng Phương Nam: “Không việc gì Hà Nội phải nhường điểm để Cần Thơ trụ hạng”

HLV Đặng Phương Nam: “Không việc gì Hà Nội phải nhường điểm để Cần Thơ trụ hạng”

Suất xuống hạng bây giờ là ‘chuyện riêng’ giữa Nam Định và Cần ThơViệc để HAGL đánh bại 2-0 ngay trê