VFF tổ chức Đại hội đúng giai đoạn chuẩn bị đá chung kết AFF Cup 2018

VFF tổ chức Đại hội đúng giai đoạn chuẩn bị đá chung kết AFF Cup 2018

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải tổ chức Đại hội khóa VIII từ tháng 4/2018 nhưng