ĐH Đô Lương tại Vinh 2020: Đương kim ngã ngựa bởi cú poker Hữu Dương, Thị Trấn giành 3 điểm nhẹ nhàng đầu tay

Đương kim vô địch Minh Sơn bất ngờ thất thủ trước Thịnh Sơn chính là bất ngờ lớn nhất trong ngày khai màn Giải Đồng hương Đô Lương tại Vinh – Cup Levist Nano 2020.