‘Đábỏghét’KardiachainSG,QAQMlàmnónglạicuộcđuavôđịchSPL-S3

Chiến thắng 2-0 của Quốc An Quốc Michel (QAMC) trước Kardiachain SG (K.SG) tại Phước Long A vào tối 12-12 khiến ngai vàng của SPL-S3 phải đợi đến ngày hạ màn mới xác định được chủ nhân.