Họp báo giải ĐH Đô Lương 2018: Đại chiến Đô Lương giữa thành Vinh

Lần đầu tiên Hội đồng hương huyện Đô Lương tổ chức giải đấu cho các đội bóng các xã tại TP. Vinh. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm của của những người con Đô Lương đang học tập và làm việc tại Nghệ An.