Cúp Tứ hùng kết nối khóa 1997-2000 Mỹ Hào: Khi kết quả không phải là quan trọng nhất

Giải Tứ hùng kết nối 1997-2000 Mỹ Hào (Hưng Yên) được xem nơi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình cảm của những người bạn đồng niên đầy ý nghĩa.