HBGvàánhsángtừbầuHiệnRio

HBG non trẻ đang hướng tới Ngọc Bảo Open với quyết tâm hừng hực và mục đích lớn lao. Đằng sau họ là một ông bầu cũng trẻ, đam mê bóng đá cháy bỏng, luôn quan tâm, dõi theo từng bước chân của đội bóng.