Cup Kingtek 2019: QBV futsal 2017 đá hỏng penalty, Phú Hòa FC vẫn vô địch Cup Kingtek 2019: QBV futsal 2017 đá hỏng penalty, Phú Hòa FC vẫn vô địch

Dù Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2017 Phùng Trọng Luân đá hỏng quả 6m sau loạt luân lưu nhưng Phú Hòa FC vẫn đánh bại Kingtek FC để lên ngôi vô địch Cup Kingtek mở rộng 2019.

Bầu Truyền của đội Kingtek: ‘Chơi là phải chất’

Kingtek đã giành chức vô địch Hội thao QNB – Cúp Kingtek 2019 một cách thuyết phục bằng dàn “sao phủi” nức tiếng Sài thành. Với bầu Truyền của đội bóng này thì “đã chơi là phải chất”.

CupKingtek2019:QBVfutsal2017đáhỏngpenalty,PhúHòaFCvẫnvôđịchCupKingtek2019:QBVfutsal2017đáhỏngpenalty,PhúHòaFCvẫnvôđịch

Dù Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2017 Phùng Trọng Luân đá hỏng quả 6m sau loạt luân lưu nhưng Phú Hòa FC vẫn đánh bại Kingtek FC để lên ngôi vô địch Cup Kingtek mở rộng 2019.