El Clasico đầu tiên của mùa mới diễn ra tháng 10

El Clasico đầu tiên của mùa mới diễn ra tháng 10

Trận El Clasio đầu tiên này thuộc vòng 9. Ở lượt về sẽ diễn ra tại Camp Nou vào ngày 19/3/2023.Mùa t