MC Thành Trung và niềm đam mê đá bóng phủi

Công việc bận bịu, MC Thành Trung vẫn dành thời gian cho niềm đam mê của mình: đá bóng phủi. Bởi theo như anh tâm sự: khi ra ra sân đá bóng, mọi ưu tư, mệt mỏi tan biến hết.