Thời gian thi đấu của Barcelona thay đổi thành 23:15 chiều Quốc gia đầu tiên giới thiệu các trận bóng đá là …..

Thời gian thi đấu của Barcelona thay đổi thành 23:15 tối ngày 30 [quốc gia lần đầu tiên giới thiệu các trận bóng đá là …..