FC Nhật Thành: Niềm tự hào của người yêu bóng đá khối doanh nghiệp Bắc Ninh

Trước hết phải khẳng định rằng, Nhật Thành nằm trong số ít CLB trên địa bàn Bắc Ninh đầu tư vào thể thao, với mục tiêu đưa doanh nghiệp suất ăn công nghiệp xuất hiện trên bản đồ bóng đá xứ Kinh Bắc.