Thuyền trưởng 35 -Year -old Đội trưởng ở Paris tuyên bố khởi hành!Xin lỗi những người hâm mộ gần gũi với việc tham gia Chelsea Nobar Bola Live

Đội trưởng 35 tuổi ở Paris tuyên bố khởi hành!Xin lỗi người hâm mộ tham gia Chelsea [Nobar Bola Live]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 8: Tiago Silva chính thức kết thúc sự nghiệp ở Paris hôm nay, và anh ấy rất tiếp theo. Có thể tự do tham gia Chelsea.Liên đoàn hôm nay