Tuyển thủ Khánh Lâm tỏa sáng, Phúc Anh vô địch Siêu phủi Bắc Ninh

Lội ngược dòng đánh bại đối thủ khó chơi Kinh Bắc với tỷ số 2-1, Phúc Anh trở thành nhà vô địch của Siêu phủi Bắc Ninh lần thứ 1 năm 2017.

TuyểnthủKhánhLâmtỏasáng,PhúcAnhvôđịchSiêuphủiBắcNinh

Lội ngược dòng đánh bại đối thủ khó chơi Kinh Bắc với tỷ số 2-1, Phúc Anh trở thành nhà vô địch của Siêu phủi Bắc Ninh lần thứ 1 năm 2017.