Văn Lâm đón sinh nhật xa gia đình và Yến Xuân, bất ngờ với món quà ý nghĩa từ bạn gái

Văn Lâm đón sinh nhật xa gia đình và Yến Xuân, bất ngờ với món quà ý nghĩa từ bạn gái

Đây là sinh nhật đặc biệt của Văn Lâm khi diễn ra trong mùa dịch Covid-19. Ảnh hưởng của dịch bệnh k