Vòng 1 TH League 2019: Đại chiến khắp nơi

Không hẹn mà gặp ngay vòng 1 TH League 2019 sẽ được chứng kiến rất nhiều cuộc đại chiến được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng, hấp dẫn.