Thiên Long “lục kiếm” 2018: “Hãy đến Đầm Sen và ‘hốt’ tôi đi”

“Đấy có phải là Vincent Bossou không? tại sao gã lại đến đây nhỉ?”, rất nhiều cánh tay chỉ về người đàn ông da màu cao lênh khênh rảo bước trên sân Đầm Sen và cắc cớ…