Bán kết TL6 2020 Cúp Thiên Long, Đạt Tín Minions vs GM Holdings: Vết thù trên lưng ngựa

GM Holdings vẫn chưa quên món nợ mà họ đã vay tại giải hạng Nhất Thiên Long trước Đạt Tín Minions. Lần thứ 3 trong năm gặp nhau, Lộc Ma và học trò cần phải thanh toán cả lời lẫn lãi, nếu không muốn nợ chồng thêm nợ.